contact & route

(0488) 48 13 10

De Bovenbouw

Aan het einde van klas 2 krijg je een definitief advies over de te volgen leerweg in de bovenbouw (Basis, Kader, Gemengd, Theoretisch of Entree).

De groepen worden vanaf klas 3 dan ook weer opnieuw samengesteld.

 

Praktijk

In de bovenbouw is het aantal uur wat je een praktijkvak volgt afhankelijk van de leerweg die je volgt. Naast het Groene beroepsgerichte programma kun je op basis en kader  4 verbredings of verdiepingsvakken kiezen, de gemengde en theoretische leerweg kiest 2 vakken.