contact & route

(0488) 48 13 10

Schoolplan

In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Er wordt ingegaan op financieel beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het onderwijskundige beleid. Voor het onderwijskundige beleid gelden ook aanvullende plannen zoals het taalbeleidsplan en het rekenbeleidsplan.