contact & route

(0488) 48 13 10

Voor je ouders

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u alle belangrijke informatie over onze school terugvinden.

Ouderavonden

Tijdens het schooljaar organiseren we ouderavonden. Die avonden zijn meestal in de kantine ‘De Spees’. Soms krijgen je ouders informatie over één onderwerp. Bijvoorbeeld over jouw eerste tijd op school. Of over het examen. Andere ouderavonden gaan echt over jou. Je ouders en je mentor bespreken dan hoe het met jou gaat op school. Dat gebeurt naar aanleiding van het rapport.

 

Formulieren

Je ouders kunnen hier formulieren downloaden, om je om je beter te melden of verlof aan te vragen. Je kunt de ingevulde formulieren inleveren bij de administratie. U kunt deze formulieren ook vinden op Mijn Helicon.

 

Verlofformulier

Betermeldformulier

 

Belangrijke data

Hier kunt u onze jaarplanning vinden met belangrijke data, ouderavonden en dergelijke. De jaarplanning wordt gedurende het jaar regelmatig aangepast.

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart

Pasen 30 maart t/m 2 april

Meivakantie 23 april t/m 4 mei

Hemelvaart 10 t/m 11 mei

Pinksteren 21 mei

Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus

 

Roostervrije dagen/studiedagen kunt u terug vinden in de jaarplanning.

 

Magister

We werken bij ons op school met het programma Magister. Hierin kunt u, ook als ouder, informatie terugvinden over de leerresultaten, het huiswerk en de aan-/afwezigheid van uw zoon of dochter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie.

 

Vestigingsraad

VMBO Kesteren heeft een Vestigingsraad, die uit ouders en personeelsleden bestaat. Deze  is er voor de contacten tussen ouders/verzorgers, leerlingen en de school. Deze raad  heeft direct contact met de directie en docenten. Daardoor  is de raad op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen binnen de school. En de schooldirectie hoort weer van de ouders wat zij en hun kinderen belangrijk vinden. Zo zijn de lijntjes kort.

De Vestigingsraad denkt mee met de schoolleiding en de docenten over die ontwikkelingen en veranderingen. Maar ook over actuele zaken als bezuinigingen in het onderwijs.

Daarnaast is er een  ouderactiviteitencommissie die helpt bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld een feestavond, de Open Dag en de diploma-uitreiking.