contact & route

(0488) 48 13 10

Entree Onderwijs

In het 3e en 4e schooljaar kun je in Kesteren Entree onderwijs volgen. Deze opleiding is er speciaal voor leerlingen die het makkelijkst leren als ze aan het werk zijn. Je krijgt een mbo-diploma op niveau 1. Daarmee kun je gaan werken of verder leren.

 

Je sluit de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid. Dat is een opdracht die je bij de stagebedrijf mag doen. Er komen dan examinatoren naar je opdracht kijken.