contact & route

(0488) 48 13 10

X-uren

Onze school kent X-uren. Tijdens de X-uren wordt er extra aandacht besteed aan de taal- en rekenvaardigheden van onze leerlingen.

Remediale hulp

Dit is extra hulp over een langere periode. Meestal gaat het om extra hulp bij het vak Nederlands of wiskunde. Je krijgt alleen remediale hulp als de orthopedagoge en je mentor dat nodig vinden.

Coach-uur

Een keer in de week heb je een coachuur. Dat wordt gegeven door je mentor. De mentor leert je leren. Ook oefen je tijdens deze lessen je studievaardigheden.