contact & route

(0488) 48 13 10

Mens en Maatschappij

Bij Helicon VMBO Kesteren hebben we de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie en Maatschappijleer samengevoegd tot het leergebied Mens & Maatschappij.

 

Het leergebied Mens en Maatschappij stimuleert de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen bij ontwikkelingen in de wereld, in het verleden en in de maatschappij om hen heen.

Het leert leerlingen op informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te nemen en standpunten te bepalen en te onderbouwen met behulp van veelzijdige informatie

Het helpt leerlingen wegwijs te worden in verschillende soorten bronnen en deze gericht te gebruiken.

Het leert leerlingen op informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te nemen en standpunten te bepalen en te onderbouwen met behulp van veelzijdige informatie

Het helpt leerlingen wegwijs te worden in verschillende soorten bronnen en deze gericht te gebruiken.

 

  • We werken in de onderbouw met GAMMA, een volledig geïntegreerde leergebied methode (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijleer door elkaaar heen.
  • Er wordt gewerkt met thema boekjes.
  • Het e-pack (digitale leeromgeving) loopt lineair met themaboekje.
  • Themaboekje en e-pack vullen elkaar aan.
  • Heel veel aandacht voor differentiatie.
  • Na elk hoofdstuk is er via de computer de mogelijkheid tot verdieping of herhaling van de stof, afhankelijk van de leerling.
  • In de bovenbouw wordt geen geschiedenis of aardrijkskunde meer gegeven, maar wel Maatschappijleer en Economie. Deze vakken worden dan apart van elkaar gegeven.
  • Maatschappijleer telt mee op de eindlijst voor een diploma. Alleen in de derde klas wordt dit vak gegeven. Het cijfer van de derde klas gaat mee naar de vierde klas.
  • Excursies in kader van ons leergebied dit jaar :

Kamp Vught                             leerjaar 2

Tweede kamer                         leerjaar 3

Open lucht museum                leerjaar 2