contact & route

(0488) 48 13 10

Mens en Natuur

Binnen Mens en Natuur werken de volgende vakken samen:

  • biologie
  • natuur/scheikunde
  • wiskunde
  • lichamelijke opvoeding

Bij deze vakken ben je vaak actief bezig om te leren over natuur, mens en dier, je meet en rekent en doet proefjes. Je fietst jezelf fit naar de gymlessen.