contact & route

(0488) 48 13 10

Mens en Taal

Het leergebied Mens en Taal bestaat uit de volgende vakken:

  • Nederlands

  • Engels

  • Duits

Binnen Mens en Taal maken we jou enthousiast voor taal! Je gaat er actief mee aan de slag. Je luistert, leest, spreekt en schrijft. Natuurlijk doe je ook aan spelling en grammatica. Je leert informatie te verwerken en je werkt in projecten.