contact & route

(0488) 48 13 10

Mens en Beroep

Binnen Mens en Beroep vallen de volgende vakken:

 

  • bloem
  • dier
  • groen
  • plant
  • techniek
  • voeding
  • informatica
  • verzorging

Dit zijn de zogenaamde beroepsgerichte vakken: ze bereiden je al voor op een beroep. In de onderbouw ga je vooral uitzoeken welke sector je leuk vindt. In de bovenbouw bereid je je voor op de examens. Ook kijk je daar naar een mogelijke vervolgstudie of een baan.